Missie

Alles draait om de verwondering bij Taartrovers Film Festival. Het is een jaarlijks reizend filmfestival voor kinderen van twee tot negen jaar met een bijzonder programma van artistieke, fantasierijke  kinderfilms én de ‘Speeltuin van de verbeelding’, een met aandacht vormgegeven decor met installaties die de fantasie prikkelen en uitnodigen om te spelen en te ontdekken. Tijdens het festival spelen kinderen samen met hun ouders, docenten en andere kinderen, kijken ze naar prachtige films en gaan op reis in hun verbeelding.

Tijdens het Taartrovers Film Festival kunnen kinderen samen met anderen in een tot de verbeelding sprekende omgeving genieten van (korte) films die passen bij hun interesse en ontwikkeling. Door het activeren van een creatieve, speelse en zintuiglijke houding in combinatie met het eerste contact met speelfilms, werken we direct aan de basis voor filmgeletterdheid van kinderen. Spelenderwijs verwerven ze inzicht in de technische processen die ten grondslag liggen aan film en de beginselen van beeldtaal.

Het festival wil:
- kinderen van twee tot negen jaar in het hele land een uniek en bijzonder programma aanbieden met artistieke films die niet of nauwelijks in de bioscoop te zien zijn;

- dat kinderen zich kunnen inleven in de films en hun eigen verbeelding daarbij intensief en actief gebruiken;

- kinderen spelenderwijs kennis laten maken met het creëren van beeldtaal, de mogelijkheden van audiovisuele middelen en de toepassing ervan;

- laagdrempelig zijn en toegankelijk voor alle kinderen in Nederland;

- filmtheaters de mogelijkheid bieden om de binding met hun bestaande publiek te versterken en om nieuw publiek te genereren;

- het programma blijven ontwikkelen met nieuwe inzichten op het gebied van kunst- en filmeducatie voor jonge kinderen.

We richten ons op kinderen van twee tot negen jaar. De wijze waarop we ons programma aanbieden – actief, zintuigelijk, met veel verbeelding – past goed bij de ontwikkelingsfase waarin deze zich bevinden. Jonge kinderen geven betekenis aan de veranderende werkelijkheid door waarneming en verbeelding. Pas later in de ontwikkeling, rond het achtste jaar, volgen conceptualiseren en analyseren (Theisje van Dorsten, 2015, RUG). Spel en onderzoek naar beeld en geluid, aangevuld met onze zintuigelijke activiteiten, geven jonge kinderen inzicht in een aantal basisprincipes van cultuur en hun eigen rol hierin. Voor de leeftijdsgroep van twee tot zeven jaar is er nauwelijks actief cultureel aanbod beschikbaar, terwijl er ruimschoots aanbod is voor kinderen vanaf acht jaar. Mede daardoor is er al jaren veel publieke belangstelling voor de activiteiten van Taartrovers.

Nadrukkelijk zetten we ons in om ook kinderen te bereiken die doorgaans niet of nauwelijks deelnemen aan culturele activiteiten.