Privacyverklaring van De Taartrovers

Stichting Taartrovers Festival (hierna: TF) respecteert uw privacy. TF verzamelt geen persoonsgegevens over u tijdens uw bezoek aan onze website tenzij u ervoor kiest die informatie aan ons te verstrekken.

Beveiligen

TF neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij doen ons uiterste best ervoor te zorgen dat de informatie van onze bezoeker goed is beveiligd. Alleen die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk of gebruikelijk is, krijgen toegang tot de systemen waarop persoonsgegevens zijn opgeslagen. De systemen zijn voorzien van toegangscodes en beveiligingssystemen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst of een klacht heeft over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op via info@taartrovers.nl

Gebruik van de door u verstrekte persoonsgegevens
TF gebruikt door u versterkte persoonsgegevens uitsluitend voor het doeleinde waarvoor u de gegevens aan ons hebt verstrekt. Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Als u ons om informatie over activiteiten, producten en diensten verzoekt, verwerkt TF de gegevens om aan dat verzoek te voldoen. Als u een (open) sollicitatie instuurt, verwerken wij uw gegevens in het kader van de sollicitatieprocedure. Als u tijdens het festival uw emailadres met ons hebt gedeeld met als doel de nieuwsbrief of de enquête, dan verwerken wij uw naam en emailadres in het kader van deze doeleinden. Indien u vriend van het TF wenst te worden, vragen wij u om volledige naam- en adresinformatie, e-mailadres, telefoonnummer en informatie die een financiële afwikkeling van een mogelijke transactie mogelijk moeten maken. Wij bewaren deze gegevens totdat u de wens uit dat deze gegevens niet meer door TF mogen worden bewaard.

Nieuwsbrief
Als u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, verwerken wij de door u opgegeven gegevens in het kader van nieuwsbrief per e-mail. Het gaat hierbij om emailadres en eventueel voor- en achternaam. Voor de nieuwsbrief gebruiken wij Mailchimp als mailingservice, hier kunt u hun Privacy Statement en hun Terms of Service vinden. De emailadressen die TF verzamelt voor de nieuwsbrief blijven beveiligd binnen de omgeving van Mailchimp en worden gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven, updates en uitnodigingen per mail. Mocht u besluiten geen nieuwsbrief meer van ons te willen ontvangen, dan kunt u onderaan iedere mailing een uitschrijf/unsubscribe-knop vinden.

Doorgifte van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk gebruikt door de daarvoor bedoelde TF-medewerkers en niet gedeeld met derden. TF kan besluiten bepaalde gegevens te bewaren en te verstrekken indien dit noodzakelijk is om de rechten van TF of derden te beschermen. In andere gevallen verstrekt TF uw persoonsgegevens zonder toestemming niet aan derden, tenzij de wet TF daartoe verplicht.

Gebruik van (professionele) relatiegegevens
TF slaat gegevens op van de contactpersonen van festivalpartners, fondsen, pers en journalisten, of andere festivalrelaties. Hierbij slaan wij enkel persoonsgegevens op binnen onze beveiligde server, zoals voornaam, achternaam, emailadres, functie, bedrijfsadres en het door u verstrekte telefoonnummer. Deze contactgegevens worden gebruikt om in contact te komen met de betreffende partij omtrent samenwerkingen, uitnodigingen of informatieverstrekking. Bij accreditatieaanvragen van pers of industry verwerken we naast bovenstaande gegevens bovendien een pasfoto om een persoonlijke festivalbadge aan te kunnen maken.

Beeld- en geluidsopnames
Tijdens het festival kunnen door TF, onze fotografen of onze partners beeld- en/of geluidsopnamen gemaakt worden van de bezoekers. Deze worden gebruikt ter promotie via verschillende mediakanalen van TF. Hier zal de bezoeker tijdens het festival altijd op gewezen worden. Mocht U besluiten dit liever niet te willen, kunt U dat ter plekke aangeven en zullen wij geen foto’s van U en Uw kind nemen. Ook is het mogelijk na afloop van het festival contact op te nemen om foto’s in te zien en indien gewenst te laten verwijderen of het gebruik ervan te beperken en/of verbieden. Tot slot is het mogelijk om, wanneer U ziet dat er onbedoeld toch ongewenst gebruik wordt gemaakt van een foto waar U of Uw kind opstaat, ons te mailen om deze foto per direct te verwijderen. Wij doen er alles aan te voorkomen dat U of Uw kind ongewenst in beeld gebracht wordt, dus voor alle zaken hierover nodigen wij U uit om contact op te nemen met info@taartrovers.nl

Vrijwilligers
Van vrijwilligers van het festival slaan wij naam, emailadres, telefoonnummer, pasfoto’s en andere informatie die relevant is voor het functioneren tijdens het festival op (het bezit van een rijbewijs, allergieën, T-shirt-maat, dieetwensen, voorkeurstaken). Dit ten behoeve van het functioneren tijdens het festival, het maken van een festivalbadge en om in contact te kunnen komen met de vrijwilligers. Deze gegevens worden opgeslagen op de beveiligde server, waar wij deze bewaren voor de volgende festivaleditie om eventueel opnieuw met u in contact te komen. Indien gewenst kunt u contact opnemen om deze te wijzigen of te verwijderen.

Cookies en Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze gegevens worden binnen Google opgeslagen en verwerkt. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Kijk hier voor de privacy en terms van Google.


U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.


Kaartverkoop
De kaartverkoop voor het TF wordt geregeld via de betreffende filmtheaters. Voor verdere informatie over de privacy van deze filmtheaters, kunt U met hen contact opnemen.

Doorklikken naar andere sites
Op de pagina's van de TF-website wordt de mogelijkheid geboden door te klikken naar websites van andere bedrijven. TF draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang met persoonsgegevens door partijen van die andere websites. TF raadt u dan ook aan het beleid of statement ten aanzien van de werking en bescherming van persoonsgegevens van deze niet-TF-sites zorgvuldig te lezen, aangezien de voorwaarden op die sites kunnen afwijken van de voorwaarden van TF.

Uw rechten
U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw gegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Persoonsgegevens. Indien u van een van deze rechten gebruik wilt maken of indien u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u ons per e-mail bereiken op info@imaginefilmfestival.nl. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt geanonimiseerd, waardoor uw gegevens niet meer tot u te herleiden zijn. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.


Contact
Voor vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door TF kunt u een e-mail sturen naar info@taartrovers.nl

Wijzigingen

TF behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. TF adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.

Onze gegevens

Stichting Taartrovers Festival

t.a.v. Maren Zeinstra

Timorplein 44

1094CC Amsterdam

KvK-nummer: 34198080

E-mailadres: info@taartrovers.nl