Scholen

Scholen op festival
Ieder jaar verwelkomen we klassen van voorscholen en uit de onder- en middenbouw van het basisonderwijs op onze festivallocaties in Amsterdam. Ook scholen voor speciaal onderwijs nemen deel aan ons scholenprogramma. Het programma bestaat uit een klassikaal bezoek aan het festival met een bijzondere filmvoorstelling passend bij de belevingswereld van de kinderen, een interactief programma in de ‘speeltuin van verbeelding’ en een voorbereidend en verdiepend lespakket met inspirerend materiaal. Al jaren wordt ons scholenprogramma vol enthousiasme door docenten en scholieren ontvangen. Daarom werken we hard aan een landelijke uitbreiding van dit programma.


Scholen en Mobiel Filmatelier
Met ons Mobiel Filmatelier onderzoeken we de komende jaren samen met 120 kleuters van 3 basisscholen in Amsterdam, hun ouders en de docenten hoe filmeducatie binnen de muren van het speciaal en regulier onderwijs het beste werkt.

Deelnemen aan het scholenprogramma
Werk je in het onderwijs en zou je het leuk vinden in de toekomst met de klas naar het festival te komen? Neem dan contact op met Laura Jehle (laura@taartrovers.nl).